آمار بازدیدکنندگان

تعداد کاربران آنلاین : ۴۵ نفر
بازدید کل : ۳۸۹,۰۱۸ نفر
بازدید امروز : ۱۱۹ نفر
بازدید دیروز : ۴۶۸ نفر
پربیننده ترین روز : ۱۴ آذر ۱۳۹۳
  • تقویم بهار 98

 عکس تقویم

  • کانال تلگرام باشگاه

تلگرام

  • تبلیغات

  • صدور بیمه ورزشی

  • سیمرغ کوه های ایران

  • برنامه های کوهنوردی

سنگ نوردی-پل خواب-جاده چالوس-یک روزه-1398/02/26-کمیته فنی-09122623209  

قله ناز-جاده چالوس-یک روزه- 1398/02/27- حسین رضایی جاوید- 09353505259

قله کله سنگ -طالقان-یک روزه-1398/02/27-بابک نیکفر-09122604023

قله عظیمیه - کرج- یک روزه - 1398/02/27- احسان گلستانی- 09121615068

همنوردان گرامی درود،

نظر به اینکه برنامه ها تحت پوشش بیمه تکمیلی می باشند ، بمنظور تسهیل امور اداری مربوطه ،چنانچه قصد شرکت در برنامه ای را دارید ، در اولین فرصت اقدام به ثبت نام بفرمایید.

با سپاس از همراهی شما

  • دوره های آموزشی

تاریخ به روز رسانی : 98/02/29

دوره های کوهنوردی بهار 1398

خرداد 

   دوره کوهنوردی با اسکی مقدماتی - آقایان - پیشنیاز : کوهپیمایی- ظرفیت : ثبت نام آغاز شد تاریخ برگزاری :98/03/01,02,03 نوع عضویت در فدراسیون : شش ماهه(جدید )

دوره کار اموزی کوهپیمایی - آقایان - پیشنیاز :ندارد- ثبت نام آغاز شد -- تاریخ برگزاری :98/03/01,02,03 نوع عضویت در فدراسیون : شش ماهه(جدید )

دوره کار اموزی کوهپیمایی - خانمها - پیشنیاز: ندارد- ثبت نام آغاز شد -- تاریخ برگزاری : 98/03/01,02,03نوع عضویت در فدراسیون : شش ماهه(جدید )

 دوره کار اموزی برف پیشرفته - آقایان - پیشنیاز : کار اموزی برف مقدماتی ظرفیت تکمیل - تاریخ برگزاری :98/02/31,1,2,3 نوع عضویت در فدراسیون : شش ماهه(جدید )فاصله زمانی بین دوره و پیشنیاز 30 روز

 دوره کار اموزی نقشه خوانی , جهت یابی و کار با قطب نما - خانمها و آقایان - پیشنیاز : ندارد  - ظرفیت تکمیل - تاریخ برگزاری :98/03/02,03 نوع عضویت در فدراسیون : شش ماهه(جدید )

دوره کار اموزی نقشه خوانی , جهت یابی و کار با قطب نما - خانمها و آقایان - پیشنیاز : ندارد  - ثبت نام آغاز شد - تاریخ برگزاری :98/03/9,10 نوع عضویت در فدراسیون : شش ماهه(جدید )

دوره کار اموزی برف پیشرفته -خانمها - پیشنیاز : کار اموزی برف مقدماتی -ظرفیت 1 نفر- تاریخ برگزاری :98/03/21,22,23,24 نوع عضویت در فدراسیون : یکساله ماهه(جدید )فاصله زمانی بین دوره و پیشنیاز 30 روز

دوره کار اموزی برف پیشرفته -خانمها - پیشنیاز : کار اموزی برف مقدماتی -ظرفیت تکمیل -- تاریخ برگزاری : 98/03/21,22,23,24نوع عضویت در فدراسیون : یکساله ماهه(جدید )فاصله زمانی بین دوره و پیشنیاز 30 روز

دوره کار اموزی برف پیشرفته - آقایان - پیشنیاز : کار اموزی برف مقدماتی ظرفیت تکمیل- تاریخ برگزاری :98/03/8,9,10,11 نوع عضویت در فدراسیون : یکساله ماهه(جدید )فاصله زمانی بین دوره و پیشنیاز 30 روز

دوره کار اموزی برف پیشرفته - آقایان - پیشنیاز : کار اموزی برف مقدماتی ظرفیت 3 نفر- تاریخ برگزاری :متعاقبا اعلام می گردد نوع عضویت در فدراسیون : یکسالهماهه(جدید )فاصله زمانی بین دوره و پیشنیاز 30 روز

دوره کار اموزی سنگنوردی مقدماتی - آقایان - پیشنیاز : کار آموزی کوهپیمایی - ثبت نام آغاز شد -- تاریخ برگزاری :متعاقبا اعلام می گردد نوع عضویت در فدراسیون : شش ماهه(جدید )

دوره کار اموزی سنگنوردی مقدماتی - خانمها - پیشنیاز : کار آموزی کوهپیمایی - ثبت نام آغاز شد -- تاریخ برگزاری :متعاقبا اعلام می گردد نوع عضویت در فدراسیون : شش ماهه(جدید )

تیر 

 دوره کار اموزی GPS - خانمها و آقایان - پیشنیاز : کار اموزی نقشه خوانی  - ثبت نام آغاز شد- - تاریخ برگزاری :98/04/13,14 نوع عضویت در فدراسیون : یکساله (جدید )فاصله زمانی بین دوره و پیشنیاز 30 روز

دوره های غار نوردی  1398

  اردیبهشت ماه

دوره غار پیمایی - آقایان - پیش نیاز ندارد -  ثبت نام آغاز شد - - تاریخ برگزاری : 98/02/26,27- نوع عضویت در فدراسیون :شش ماهه(جدید )- هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

  دوره نجات  غار -   اقایان   - پیش نیاز : کار آموزی  پسشرفته غار   -  ظرفیت 2 نفر - تاریخ برگزاری :بزودی اعلام میشود نوع عضویت در فدراسیون : یکساله - فاصله زمانی بین دوره و پیشنیاز 60 روز- هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

خرداد ماه

دوره کار اموزی غار - آقایان - پیش نیاز :غار پیمایی -  ثبت نام آغاز شد - - تاریخ برگزاری : 98/02/03,04,05- نوع عضویت در فدراسیون :شش ماهه(جدید )- هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

دوره پیشرفته غارنوردی - آقایان - پیش نیاز : کار اموزی غار  -  ثبت نام آغاز شد - - تاریخ برگزاری : 98/03/14,15,16,17- نوع عضویت در فدراسیون : یکساله (جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

تیر ماه

 دوره غار پیمایی - آقایان - پیش نیاز ندارد -  ثبت نام آغاز شد - - تاریخ برگزاری : 98/04/7,8,9- نوع عضویت در فدراسیون :شش ماهه(جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

دوره نقشه برداری غار -آقایان و خانمها  - پیش نیاز : غار پیمایی - ثبت نام آغاز شد - تاریخ برگزاری : 98/04/6,7,8- نوع عضویت در فدراسیون :شش ماهه(جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

دوره کار آموزی غار -آقایان - پیش نیاز : غار پیمایی - ثبت نام آغاز شد - تاریخ برگزاری : 98/04/6,7,8- نوع عضویت در فدراسیون :شش ماهه(جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

دوره کار آموزی غار -خانمها - پیش نیاز : غار پیمایی - ثبت نام آغاز شد - تاریخ برگزاری : 98/04/6,7,8- نوع عضویت در فدراسیون :شش ماهه(جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

دوره زمین شناسی و موفولوژی - آقایان و خانمها - پیش نیاز : غار پیمایی - ثبت نام آغاز شد - تاریخ برگزاری : 98/04/19,20,21,22- نوع عضویت در فدراسیون :یکساله (جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397 

دوره پیشرفته غار نوردی - آقایان- پیش نیاز : کار اموزی غار - ثبت نام آغاز شد - تاریخ برگزاری : 98/04/19,20,21,22- نوع عضویت در فدراسیون :یکساله (جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

دوره پیشرفته غار نوردی - خانمها- پیش نیاز : کار اموزی غار - ثبت نام آغاز شد - تاریخ برگزاری : 98/04/19,20,21,22- نوع عضویت در فدراسیون :یکساله (جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

مرداد ماه

شهریور ماه

دوره غار پیمایی - آقایان - پیش نیاز ندارد -  ثبت نام آغاز شد - - تاریخ برگزاری : 98/06/18,19- نوع عضویت در فدراسیون :شش ماهه(جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

دوره غار پیمایی - خانمها - پیش نیاز ندارد -  ثبت نام آغاز شد - - تاریخ برگزاری : 98/06/18,19- نوع عضویت در فدراسیون :شش ماهه(جدید ) - هماهنگی و ثبت نام : آقای بهمندار :09122606397

لطفا به نکات ذیل دقت فرمائید : 

نکته بسیار مهم : الویت شرکت در دوره ها با کسانی خواهد بود که سریعتر ثبت نام خود را قطعی نموده باشند , در غیر اینصورت شرکت در دوره ها منوط به قطعی شدن ثبت نام در دوره های بعدی خواهد بود .

 شماره تماسفقط جهت ثبت نام دردوره های آموزشی:09370807053 امانی-ساعات تماس:فقط17-14روزهای شنبه تاچهارشنبه
 

  • جدیدترین گزارش برنامه ها

قله شیرکوه - 13980213
قله شیرکوه - 13980213
سرپرست : علی غفوری[ تعداد کلیک : ۱۳۲ ]
قله خوراسانکوه - 13980130
قله خوراسانکوه - 13980130
سرپرست : مهناز امیرهمایون[ تعداد کلیک : ۱۴۷ ]
قله کاهار - 13980206
قله کاهار - 13980206
سرپرست : حسین رضایی جاوید[ تعداد کلیک : ۱۶۴ ]
غار زیرآب - 13980130
غار زیرآب - 13980130
سرپرست : سلمان بهمن دار[ تعداد کلیک : ۱۵۵ ]
قله لیوک - 13980123
قله لیوک - 13980123
سرپرست : احمد سعیدی[ تعداد کلیک : ۱۱۳ ]
آبشار یخی خور - 13971224
آبشار یخی خور - 13971224
سرپرست برنامه : سلمان بهمن دار[ تعداد کلیک : ۱۰۳ ]
تعداد نمایش:
صفحه ۱ از ۵۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

آلبوم تصاویر منتخب برنامه ها

فصل نامه ی شقایق

فصلنامه - پاییز 1394


   

کتابخانه الکترونیک

کتابخانه الکترونیک - صفحه نخست