آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1397
عنوانتاریخ انتشار
قله سرکچال - 13970131 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
غار اوفرو - 13970124 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تمرین غارنوردی - 13970117 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
صعود به قله بندعیش و پیمایش تا امام زاده داوود-13970207 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
تمرین سنگ نوردی پل خواب-13970130 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
صعود به قله کرچان- 13970124 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیمایش خط الراس عظیمیه به دوبرار- 13961218 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
تمرین یخ نوردی آبشار خور-13961211 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷