آدرس

آدرس : کرج - خیابان قزوین - نرسیده به 45 متری گلشهر - جنب بانک ملی - پلاک 678

تلفن ، تلگرام روابط عمومی : 09199005476 رزوهای شنبه تا چهارشنبه - ساعات 14:00 الی 17:00

تلفن  آموزش : 09370807053 روزهای شنبه تا چهارشنبه - ساعات 14:00 الی 17:00 

آدرس ایمیل : info@shaghayeghclub1992.com

جلسه عمومی باشگاه :

روزهای یکشنبه ساعت 19:00

انتقادات و پیشنهادات