تماس با ما

آدرس : کرج - ابتدای جاده چالوس (بلوار جانبازان) - بعد از پمپ گاز و خیابان فردوس - ضلع شمالی اولین دوربرگردان

مختصات جغرافیایی :طول : 51:1:29.422 عرض : 35:49:43.536

تلفن تماس با روابط عمومی از طریق شبکه های اجتماعی با شماره تلفن : 09199005476 - مسئول بخش اداری و روابط عمومی  : علی حاجیلو

تلفن تماس با واحد آموزش : 09357982755- مسئول بخش آموزش : علی شفیع پور

آدرس ایمیل : shaghayeghclub1992@gmail.com

ID اینستا گرام : shaghayeghclub

انتقادات و پیشنهادات

خبرنامه

ایمیل خود را برای ارسال خبر نامه وارد کنید