تماس با ما

آدرس : آدرس دفتر جدید باشگاه به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

تلفن تماس با روابط عمومی از طریق شبکه های اجتماعی با شماره تلفن : 09199005476 - مسئول بخش اداری و روابط عمومی  : علی حاجیلو

تلفن تماس با واحد آموزش : 09357982755- مسئول بخش آموزش : علی شفیع پور

آدرس ایمیل : shaghayeghclub1992@gmail.com

ID اینستا گرام : shaghayeghclub

انتقادات و پیشنهادات