• اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره یخ و برف- خانمها -  تاریخ25~ 97/01/23
برگزاری دوره یخ و برف- خانمها - تاریخ25~ 97/01/23[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
برگزاری دوره یخ و برف- آقایان-  تاریخ25~ 97/01/23
برگزاری دوره یخ و برف- آقایان- تاریخ25~ 97/01/23[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
تقویم بهار 1397
تقویم بهار 1397[ تعداد کلیک : ۱۱۲۷ ]
برگزاری دوره هواشناسی کوهستان -  تاریخ 96/11/27 توسط استاد هاشم نژاد
برگزاری دوره هواشناسی کوهستان - تاریخ 96/11/27 توسط استاد هاشم نژاد[ تعداد کلیک : ۱۰۷۶ ]
برگزاری دوره آبشار یخی -  تاریخ27~ 96/11/25 توسط استاد فراهانی
برگزاری دوره آبشار یخی - تاریخ27~ 96/11/25 توسط استاد فراهانی[ تعداد کلیک : ۱۱۳۴ ]
اطلاعیه ثبت نام اعضا برای سال 1397
اطلاعیه ثبت نام اعضا برای سال 1397[ تعداد کلیک : ۱۶۲۱ ]
برگزاری دوره آشنایی با آسیب های اسکلتی عضلانی در کوهنوردی در تاریخ 28/10/96
برگزاری دوره آشنایی با آسیب های اسکلتی عضلانی در کوهنوردی در تاریخ 28/10/96[ تعداد کلیک : ۲۰۹۹ ]
لیست اسامی اعضای باشگاه تا تاریخ 1396/11/11
لیست اسامی اعضای باشگاه تا تاریخ 1396/11/11[ تعداد کلیک : ۱۷۱۲ ]
تقدیر هیأت کوهنوردی شهر کرج از باشگاه شقایق- مورخ ٩٦/١٠/٢٤
تقدیر هیأت کوهنوردی شهر کرج از باشگاه شقایق- مورخ ٩٦/١٠/٢٤[ تعداد کلیک : ۱۸۱۶ ]
یرگزاری دوره جستجو در کوهستان- تاریخ 15- 96/10/14
یرگزاری دوره جستجو در کوهستان- تاریخ 15- 96/10/14[ تعداد کلیک : ۱۸۱۲ ]
یرگزاری دوره نجات فنی - آقایان- تاریخ08- 96/10/07
یرگزاری دوره نجات فنی - آقایان- تاریخ08- 96/10/07[ تعداد کلیک : ۱۸۳۱ ]
برگزاری دوره پزشکی کوهستان - خانمها و آقایان- تاریخ08- 96/10/07 توسط آقای دکتر مساعدیان
برگزاری دوره پزشکی کوهستان - خانمها و آقایان- تاریخ08- 96/10/07 توسط آقای دکتر مساعدیان[ تعداد کلیک : ۱۷۷۳ ]
قوانین مسابقات یخ نوردی UIAA -2018
قوانین مسابقات یخ نوردی UIAA -2018[ تعداد کلیک : ۲۳۲۹ ]
تغییرساعت شروع جلسات باشگاه به ساعت19:00
تغییرساعت شروع جلسات باشگاه به ساعت19:00[ تعداد کلیک : ۲۲۲۶ ]
حضور ریاست محترم هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز در جمع کوهنوردان باشگاه شقایق
حضور ریاست محترم هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز در جمع کوهنوردان باشگاه شقایق[ تعداد کلیک : ۳۴۹۷ ]
سرپرستان محترم برنامه های باشگاه کوهنوردی شقایق
سرپرستان محترم برنامه های باشگاه کوهنوردی شقایق[ تعداد کلیک : ۴۳۷۵ ]
مدیریت پسماند جامد و فرهنگ سازی در راستای حفظ محیط کوهستان‌
مدیریت پسماند جامد و فرهنگ سازی در راستای حفظ محیط کوهستان‌[ تعداد کلیک : ۱۱۳۱۴ ]
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی (قوانین 2016) / نسخه 2
مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی (قوانین 2016) / نسخه 2[ تعداد کلیک : ۸۵۷۶ ]
اولین مدرس دیواره نوردی استان البرز
اولین مدرس دیواره نوردی استان البرز[ تعداد کلیک : ۱۳۱۵۱ ]
شیوه نامه تهیه و ارایه گزارش برنامه ها توسط سرپرستان برنامه ها
شیوه نامه تهیه و ارایه گزارش برنامه ها توسط سرپرستان برنامه ها[ تعداد کلیک : ۱۰۶۱۳ ]
تعداد نمایش:
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »