باشگاه کوهنوردی شقایق / راهنمای عضویت در باشگاه

راهنمای عضویت و ثبت نام در باشگاه کوهنوردی شقایق

لوگو صفحه نخست

شرایط عضویت و ثبت نام در باشگاه کوهنوردی شقایق :  

عزیزان و همنوردان علاقه مند پس از مطالعه کامل و پذیرش شرایط عضویت می بایست نسبت به دانلود و تکمیل فرم ثبت نام (دریافت فرم ثبت نام)  و ارائه مدارک تکمیلی ذیل از طریق پیام رسان تلگرام روابط عمومی باشگاه (09199005476) اقدام نمایند

1- تصاویر خوانا از فرم ثبت نام تکمیل و امضاء شده 

2- تصویر صفحه اول شناسنامه

3- تصویر کارت ملی

4- تصویر فیش واریزی حق عضویت

5- تصویر بیمه ورزشی معتبر (لینک فدراسیون پزشکی ورزشی جهت تهیه بیمه ورزشی آنلاین)

6- تصویر عکس پرسنلی (جهت صدور کارت عضویت)

7- رضایت نامه والدین (جهت افراد زیر 18 سال - صفحه آخر فرم ثبت نام)

حق عضویت باشگاه :

1- حق عضویت یک ساله 1،200،000 ریال

2- حق عضویت شش ماهه 700،000 ریال

شماره حساب : 2 - 2214 - 800 - 365  بانک سینا  - محمد رمضانزاده

شماره کارت    : 4859 - 1362 - 4610 - 6393 بانک سینا  - محمد رمضانزاده

پس از تکمیل و ارسال کامل فرمها و مدارک فوق الذکر کارت عضویت از طریق پیام رسان تلگرام به فرد تحویل می گردد و در اولین به روز رسانی لیست اعضاء باشگاه نام فرد ثبت می گردد . پس از عضویت ، متقاضی بعنوان عضو آزمایشی شناخته می شود .دوره آزمایشی یک ساله  بوده و در پایان این دوره، در صورت داشتن شرایط زیر در زمان تمدید عضویت فرد به عنوان عضو رسمی گروه شناخته می شود.

1.     ارائه درخواست کتبی متقاضی مبنی بر درخواست عضویت رسمی به بخش اداری باشگاه  به همراه مدارک بند 2 و 3 ذیل

2. گذراندن دوره های آموزشی کوه پیمایی مقدماتی، کارآموزی برف و یخ، کارآموزی سنگ نوردی (ارائه تصویر مدارک دوره ها به همراه درخواست کتبی)

3. شرکت در حداقل هشت برنامه یک روزه و دو برنامه چند روزه گروه ( اعلام نام و تاریخ برنامه های باشگاه که در آنها شرکت کرده اید در درخواست کتبی)

4. پرداخت حق عضویت به صورت منظم

5. تصویب واحدهای اجرایی باشگاه شامل

واحد آموزش (تائیدگذراندن دوره های آموزشی مورد نظر)

معاونت فنی (تائید شرکت در برنامه ها و توانایی فنی)

واحد ثبت نام (تائید کامل بودن پرونده عضویت)

واحد مالی (تائیدپرداخت به موقع شهریه)

واحد بازرسی (تائید رعایت مسائل اخلاقی و فرهنگی)

6. تائید مدیریت عامل باشگاه

لازم به ذکر است اگر در پایان دوره یکساله، عضو آزمایشی موفق به کسب شرایط لازم نشود، عضویت آزمایشی فرد قابل تمدید می باشد.

یادآوری: عضویت رسمی گروه یک ساله بوده و در پایان هر سال با تائید واحدهای سازمانی مربوطه  قابل تمدید برای سال جدید می باشد.شایان ذکر است که در صورت عدم عضویت مستمر عضو رسمی در مقطع ثبت نام مجدد عضویت فرد موقتا به صورت آزمایشی صورت میگیرد وکلیه موارد فوق الذکر جهت رسمی شدن می بایست مجددا انجام گردد

 

باشگاه کوهنوردی شقایق