باشگاه کوهنوردی شقایق / آئین نامه ها / شرح وظایف سرپرستان برنامه ها

شرح وظایف سرپرستان برنامه ها

لوگو صفحه نخست   باشگاه کوهنوردی شقایق
شرح وظایف سرپرستان برنامه ها


1- ارایه جدول برنامه های پیشنهادی جهت اجرا در فصل آینده قبل از آخرین ماه از فصل جاری

2- اجرای تمامی برنامه ها با شرکت افراد تحت پوشش بیمه ورزشی

3- اجرای کلیه برنامه ها تحت پوشش بیمه تکمیلی .

4- ارایه گزارش برنامه های اجرایی خود بصورت مکتوب و به همراه فایل الکترونیک بر روی سی دی .این گزارش ها می بایست شامل امضای سرپرست باشد.

5- ارایه گزارش مالی و لیست اسامی افراد شرکت کننده مربوط به برنامه اجرایی به پیوست گزارش برنامه .

6- درنظر گرفتن میزان 30٪ مازاد بر هزینه های برنامه برای افراد میهمان بعنوان درآمد باشگاه .

7- در نظر گرفتن میزان 10٪ مازاد بر هزینه تمام شده برای هر نفر در برنامه ها برای اعضای باشگاه بعنوان درآمد باشگاه.

8- کلیه سرپرستان می بایست قوانین گروه را در خصوص شرکت اعضا گروه و افراد میهمان در برنامه ها رعایت نمایند.

 

باشگاه کوهنوردی شقایق​