باشگاه کوهنوردی شقایق / آرشیو برنامه ها

آرشیو برنامه ها

قله ی شاهوار - 14011009
سرپرست : مریم رضایی
[ تعداد بازدید : ۷۴ ]
تمرین یخ‌نوردی - 14011022
نام سرپرست: سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۶۳ ]
برف انبار - 14011002
سرپرست برنامه: مریم رضایی
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
تمرین یخ نوردی – 14011015
نام سرپرست: سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۱۰۳ ]
قله دونا - 14010820
سرپرست برنامه : مریم رضایی
[ تعداد بازدید : ۹۲ ]
قله سرخاب -  14010813
سرپرست: مریم رضایی
[ تعداد بازدید : ۸۵ ]
قله ی توچال از یال چهارپالون - 14010729
سرپرست برنامه: مریم رضایی
[ تعداد بازدید : ۸۵ ]
برنامه سنگنوردی - 14010911
سرپرست : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۱۱۵ ]
قله سرنسا - 14010904
سرپرست : سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۱۳۲ ]
قله سوتک - 14010715
سرپرست : مریم رضایی
[ تعداد بازدید : ۱۰۳ ]
پیمایش خط الراس دماوند به گردون کوه - 13990411
سرپرست : سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۲۰۱ ]
برنامه سنگنوردی - 14010820
سرپرست : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۱۳۲ ]
قله سکه نو  - 14010806
سرپرست برنامه : سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۱۸۰ ]
قله ی کلاهه- 14010701
سرپرست برنامه : مریم رضایی
[ تعداد بازدید : ۱۰۱ ]
قله ایوانه - 14010618
سرپرست : علی اصغر غفوری
[ تعداد بازدید : ۱۰۰ ]
برنامه سنگنوردی - 14010625
سرپرست : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۳۵۲ ]
قله هزاربند - 14010611
سرپرست : جمشید مهرآور
[ تعداد بازدید : ۳۴۸ ]
برنامه سنگنوردی - 14010618
سرپرست : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۳۴۳ ]
صفحه ۱ از ۲۵