باشگاه کوهنوردی شقایق / آرشیو برنامه ها
قله شاه دژ-13990811
بابک نیک فر
قله شاه نشین-13990621
جمشید مهرآور
فیلبند-13990411
حمید فضلی نژاد
قله شاه البرز-13990419
سعید درودی
قله منار -13990330
مهناز امیر همایون
قله شاه معلم-13990322
مشیر هاشمی
قله هزاربند-13990309
جمشید مهرآور
قله نرگس ها-13990314
احمد سعیدی
گزارش برنامه خرسلک-13990314
حسین رضایی جاوید
قله پورا-13981125
سرپرست : حسین رضایی جاوید
قله چشمه شاهی-13981202
سرپرست : عبدالرضا روشن زاده
قله ترود-13981027
سرپرست : احمد سعیدی
قله پورا-13981020
سرپرست : مهناز امیر همایون
تمرین یخنوردی-13981013
سرپرست : جمشید مهرآور
قله الابند-13981006
سرپرست برنامه : احمد سعیدی
قله طلا-13980929
حمید فضلی نژاد
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴