باشگاه کوهنوردی شقایق / آرشیو برنامه ها

آرشیو برنامه ها

قله دونا 14030221
سرپرست : مریم رضایی
[ تعداد بازدید : ۱۶ ]
پیمایش جنگل حلیمه جان - 14030206
سرپرست برنامه: سعید جعفری
[ تعداد بازدید : ۱۳ ]
قله هزار  - 14030123
سرپرست : احمد سعیدی
[ تعداد بازدید : ۸ ]
شیطان کوه لاهیجان به عطاکوه لنگرود_14030213
سرپرست برنامه : مریم رضایی
[ تعداد بازدید : ۵۱ ]
کوه نوردی با اسکی به قله تخت سلیمان-14030208
سرپرست برنامه : محمد تبدل
[ تعداد بازدید : ۳۲ ]
چشمه سوئیک و قله شصت مردان 14030131
سر‍‍‍‍پرست ومسئول فنی برنامه : محمد صادق جوکار
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
دیواره لجور - 14030124
سرپرست برنامه : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۱۰۷ ]
قله ی کهار  14030110
سرپرست : احمد سعیدی
[ تعداد بازدید : ۸۵ ]
دیواره بیستون - 14030103
سرپرست برنامه : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۱۱۱ ]
قله های ناز و میشینه نو - 14030111
سرپرست : رامین پورکشاورز
[ تعداد بازدید : ۱۲۶ ]
بیجی کوه به دوبرار - 14021211
سرپرست : محمدصادق جوکار
[ تعداد بازدید : ۱۲۷ ]
قله سرخاب - 14021121
سرپرست : سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۱۸۳ ]
سنگنوردی پل خواب - 14021204
سرپرست: پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۱۶۶ ]
قله خوراسان کوه - 14021028
سرپرست برنامه : کاوه رضائی شیراز
[ تعداد بازدید : ۲۵۳ ]
کویر ابوزید آباد 14021021
سرپرست برنامه: سعید جعفری
[ تعداد بازدید : ۳۵۴ ]
قله ملین دوهاله - 14021008
سرپرست : محمدصادق جوکار
[ تعداد بازدید : ۳۵۳ ]
قله خوراسان کوه - 14020928
سرپرست : محمدصادق جوکار
[ تعداد بازدید : ۳۸۹ ]
قله شیورچال - 14020917
سرپرست برنامه: علی غفوری
[ تعداد بازدید : ۲۸۰ ]
صفحه ۱ از ۲۹

خبرنامه

ایمیل خود را برای ارسال خبر نامه وارد کنید