باشگاه کوهنوردی شقایق / آرشیو برنامه ها

آرشیو برنامه ها

برنامه سنگنوردی - 14010625
سرپرست : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
قله هزاربند - 14010611
سرپرست : جمشید مهرآور
[ تعداد بازدید : ۵۵ ]
برنامه سنگنوردی - 14010618
سرپرست : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۹۸ ]
قله کالاهو - 14010516
سرپرست : احمد سعیدی
[ تعداد بازدید : ۱۲۲ ]
سنگنوردی مسیر آگر پل خواب - 14010602
سرپرست : محمد تبدل
[ تعداد بازدید : ۱۵۰ ]
قله دماوند - 14010527
سرپرست : امیر باغبانی
[ تعداد بازدید : ۱۱۸ ]
برنامه سنگنوردی - 14010604
سرپرست : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۱۵۴ ]
گزارش جلسه باشگاه - 14010530
[ تعداد بازدید : ۱۳۶ ]
برنامه سنگنوردی -14010521
سرپرست : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۱۴۵ ]
برنامه سنگنوردی - 14010514
سرپرست : پیام غلامی
[ تعداد بازدید : ۱۷۹ ]
قله علم کوه - 14010424
[ تعداد بازدید : ۳۵۷ ]
پیمایش غار سم - 14010312
سرپرست : علی حاجیلو
[ تعداد بازدید : ۲۳۹ ]
قله منار (ویژه محیط زیست) - 14010410
سرپرست : افشین محمدی
[ تعداد بازدید : ۲۵۸ ]
قله شاه نشین - 14010327
سرپرست : جمشید مهرآور
[ تعداد بازدید : ۲۷۲ ]
قله کهار - 14010320 -
سرپرست : امیر باغبانی
[ تعداد بازدید : ۲۹۵ ]
قله نمازی - 14010306
سرپرست : علی غفوری
[ تعداد بازدید : ۳۵۵ ]
غار زیرآب - 14010305
سرپرست : علی حاجیلو
[ تعداد بازدید : ۳۰۴ ]
خط الراس هزارلا به سکه نو - 14010306
سرپرست : احمد سعیدی
[ تعداد بازدید : ۴۹۷ ]
صفحه ۱ از ۲۴