باشگاه کوهنوردی شقایق / آرشیو برنامه ها

آرشیو برنامه ها

تمرین غارنوردی - 14010223
سرپرست : علی حاجیلو
[ تعداد بازدید : ۵۸ ]
قله خشچال - 14010222
سرپرست : احمد سعیدی
[ تعداد بازدید : ۱۰۲ ]
قله خونکهار (ویژه محیط زیست) - 14010216
سرپرست : افشین محمدی
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]
تمرین غارنوردی - 14010208
سرپرست : علی حاجیلو
[ تعداد بازدید : ۶۵ ]
قله خوراسان کوه - 14010209
سرپرست : احمد سعیدی
[ تعداد بازدید : ۱۱۵ ]
غار سرگردن - 14010126
سرپرست : علی حاجیلو
[ تعداد بازدید : ۱۰۰ ]
عظیمیه به دوبرار (پاکسازی محیط زیست) - 14010126
سرپرست : افشین محمدی
[ تعداد بازدید : ۱۵۲ ]
تمرین غارنوردی - 14010119
سرپرست : علی حاجیلو
[ تعداد بازدید : ۱۰۹ ]
قله پورا - 14010119
سرپرست : حسین رضایی جاوید
[ تعداد بازدید : ۱۶۸ ]
قله بیجی کوه - 14010105
سرپرست : استاد محمد فراهانی
[ تعداد بازدید : ۲۳۶ ]
یخنوردی آبشار 3 خور - 14001129
سرپرست : سلمان بهن دار
[ تعداد بازدید : ۱۹۲ ]
صعود به آبشار 4 خور - 14001121
سرپرست : سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۱۹۳ ]
تمرین یخ نوردی - 14001118
سرپرست : سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۱۸۸ ]
تمرین یخنوردی - 14001212
سرپرست : جمشید مهراور
[ تعداد بازدید : ۱۹۷ ]
​صعود آبشار امید - 14001114
سرپرست : سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۲۰۱ ]
تمرین یخنوردی - 14001113
سرپرست : سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۲۱۹ ]
تمرین یخنوردی - 14001206
سرپرست : جمشید مهرآور
[ تعداد بازدید : ۲۱۵ ]
صفحه ۱ از ۲۳