باشگاه کوهنوردی شقایق / آرشیو برنامه ها

آرشیو برنامه ها

جارو - 14000425
مشیر هاشمی
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
علم کوه-14000418
احمد سعیدی
[ تعداد بازدید : ۱۴۳ ]
محراب-14000328
مهناز امیرهمایون
[ تعداد بازدید : ۱۱۶ ]
قله شاه دژ-13990811
بابک نیک فر
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۰ ]
قله شاه نشین-13990621
جمشید مهرآور
[ تعداد بازدید : ۲,۴۸۹ ]
لیز و لیچه، پهنه حصار و چشم شاهی-13990704
حسین رضایی جاوید
[ تعداد بازدید : ۳,۰۵۳ ]
فیلبند-13990411
حمید فضلی نژاد
[ تعداد بازدید : ۲,۲۹۱ ]
قله شاه البرز-13990419
سعید درودی
[ تعداد بازدید : ۵,۶۰۷ ]
قله منار -13990330
مهناز امیر همایون
[ تعداد بازدید : ۳,۸۱۲ ]
قله شاه معلم-13990322
مشیر هاشمی
[ تعداد بازدید : ۳,۳۷۲ ]
قله هزاربند-13990309
جمشید مهرآور
[ تعداد بازدید : ۲,۳۸۳ ]
قله نرگس ها-13990314
احمد سعیدی
[ تعداد بازدید : ۳,۷۲۵ ]
گزارش برنامه خرسلک-13990314
حسین رضایی جاوید
[ تعداد بازدید : ۸,۴۹۲ ]
عملیات نجات قله کهار-13981211
سلمان بهمندار
[ تعداد بازدید : ۱۰,۸۲۸ ]
قله پورا-13981125
سرپرست : حسین رضایی جاوید
[ تعداد بازدید : ۶,۰۹۴ ]
قله چشمه شاهی-13981202
سرپرست : عبدالرضا روشن زاده
[ تعداد بازدید : ۶,۹۶۸ ]
تمرین یخنوردی - 13981111
سرپرست : سلمان بهمن دار
[ تعداد بازدید : ۵,۵۵۲ ]
قله چشمه شاهی - 13981111
سرپرست : حسین رضایی جاوید
[ تعداد بازدید : ۵,۶۷۵ ]
صفحه ۱ از ۲۲