باشگاه کوهنوردی شقایق / نمایش جزییات خبر

تمرین غارنوردی - 14010119

سرپرست : علی حاجیلو
گزارش تمرین غارنوردی
تاریخ اجرا : 1401/01/19
سرپرست و گزارش : علی حاجیلو
افراد شرکت کننده : علی حاجیلو ،  افشین نوری ، حسن خانپور و محمد فراهانی و آزاده سالمی
 
اولین جلسه تمرین غارنوردی باشگاه کوهنوردی شقایق در سال 1401 به منظور آماده سازی برای اجرای برنامه های غار نوردی پیش رو در تاریخ 19 فروردین 1401 در سایت تمرینی عظیمیه برنامه ریزی و اجرا شد.
با حضور افراد شرکت کننده ساعت 10 با پوشیدن لباس و تجهیزات و کنترل ایمنی تجهیزات افراد ، برنامه آغاز شد. ابتدا سرپرست برنامه با یک حلقه طنابریزی رو از اولین کارگاه بالای سایت آغاز کردند و نسبت به برقراری سه لاین طناب و برقراری کارگاهها و ریبلیهای مورد نیاز برای تمرین همزمان دوستان نیز اقدام  شد.
تمرین غارنوردی - 14010119 - 1
ابتدا دوستان کمی صعود و فرود و عبور از ریبلی را تمرین کردند تا گرم و آماده تمرینات اصلی شوند . طبق اعلام قبلی و با توجه به سطح آمادگی شرکت کنندگان ، برنامه اصلی این جلسه تمرینی انجام تکنیکهای نجات انفرادی و رها سازی مصدوم در سناریوهای مختلف بود. 
تکنکیهایی که در این جلسه تمرین شد عبارت است از :
1. نجات مصدوم در حالت فرود با ابزار استاپ
2. نجات مصدوم در حالت فرود با ابزار سیمپل و شانت
3. نجات مصدوم در حالت صعود و با استفاده از روش بالانسیر
4. نجات مصدوم در حالت صعود با استفاده از روش کرول تو کرول
5. نجات مصدوم و عبور از ریبلی با مصدوم
تمرین غارنوردی - 14010119 - 5
در تمرینهای فوق ابتدا یک تمرین نجات با توضیحات کامل توسط سرپرست انجام میشد و کلیه نکات ریز و دقیق این تکنیکها بررسی و اعلام می شد و پس از هر تکنیک شرکت کنندگان نسبت به انجام تمرینات مذکور اقدام میکردند.
نکته بسیار مهم در تکنیککهای تک طناب و غارنوردی یادگیری و آموختن فرایند تکنیکها به جای حفظ کردن تکنیکهاست. اگر نسبت به چرایی روشها ، اندازه ها و تفاوتهای روشها و موارد بسیار ریز مورد تاکید پرداخته شود و به عبارتی تمام اقدمات به جای حفظ و تکرار مورد سوال و دقت نظر و آنالیز قرار گیرد یادگیری تکنیک ، رشد در آموزش و جلوگیری از خطا و اشتباه و حتی امکان ارزیابی سناریوهای جدید نیز برای فرد تمرین کننده میسر می شود
تمرین غارنوردی - 14010119 - 4
امیدواریم با شرکت در این تمرینات و کاهش خطا و ریسک فعالیتها ، غارنوردی ایمن و توام با رشد را تجربه کنیم
در پایان از همراهی همه عزیزانی که با شرکت در این تمرینات موجب تقویت بخش غارنوردی باشگاه کوهنوردی شقایق می گردند سپاسگزاری میکنم
تمرین غارنوردی - 14010119 - 3
تمرین غارنوردی - 14010119 - 2
تعداد بازدید : ۲۷۴
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید