باشگاه کوهنوردی شقایق / نمایش جزییات خبر

خط الراس کندوان به قله علم کوه -14020505

اجرا کننده برنامه : لیلا خورشیدی
 گزارش برنامه پیمایش خط الراس کندوان به قله علم کوه 
 
 
اجرای برنامه و تهیه گزارش : لیلا خورشیدی
مسئول فنی : احمد رضا نورالدینی
شرکت کنندگان : احمد رضا نورالدینی ، محمود چنبری .لیلا خورشیدی.
این برنامه بدون بار گذاری و با کوله کشی انجام شده.
 
البرز مرکزی بخشی از رشته کوه بهم پیوسته البرز است که بیشترین تحدب و ضخامت عرضی و ارتفاع را دارد. محمد نوری موفق به پیمایش زمستانی علم کوه تا کندوان گردیده ، سال 1376 غدیر یزدانی پیمایش زمستانی خط الراس دماوند به علم کوه را انجام داد .
سال 1399 باشگاه بینالود پیمایش علم به دماوند را انجام دادند که البته بخش اول پیمایش که صعود تا کندوان می باشد در گوگل بارگذاری شده .
سال 1385 خرداد ماه باشگاه کهار به سرپرستی و مدیریت فنی محمد فراهانی این پیمایش را طی 9 روز انجام دادند.
پیمایش ما بخش دوم این خط الراس یعنی از کندوان به علم کوه می باشد که طی دو روز و نیم انجام شد.

 

شرح برنامه:

 

روز اول : 5 مرداد 1402 
ساعت شروع پیمایش: 5:12:53 صبح 
ساعت اتمام پیمایش روز اول: 7:10:05 بعد از ظهر
ارتفاع کلی صعود روز اول:   2254متر
ارتفاع کلی فرود روز اول ;  1670
بیشینه ارتفاع لمس شده روز اول: 3502 متر
کمینه ارتفاع لمس شده روز اول: 2609 متر ( اول تونل کندوان(
طول پیمایش روز اول: 29.5 کیلومتر 
متوسط گام: 2.1 کیلومتر بر ساعت
در ساعت مقرر حرکت خود را از اول گردنه به سمت غرب آغاز کردیم . ساعت 10 صبح به قله کندوان رسیدیم پس از صرف صبحانه به مسیر پر از فراز و فرود ادامه دادیم ، قله های فرعی آزاد بر و آرنگ چال صعود شد ، در عبور از گردنه عسلک تصمیم گرفتیم کمی بیشتر فرود بیاییم برای برداشتن آب ( در شروع هر کدام 3 لیتر آب براشتیم ) پس از 3 ساعت صعود و فرود دوباره یک چشمه آب دیدیم که البته هر دو چشمه در نقشه نشانه گذاری شده و دوباره بطری های خالی شده را پر کردیم .
ساعت 19 پس از 29 کیلومتر پیمایش زیر قله زنجیربند بالای روستای انگوران برای شب مانی توقف کردیم.

 

خط الراس کندوان به قله علم کوه 14020505 8
خط الراس کندوان به قله علم کوه 14020505 7

روز دوم : 6 مرداد ماه 1402
ساعت شروع پیمایش:5:29:52 قبل از ظهر
ساعت اتمام پیمایش روز دوم: 10:36:54 بعد از ظهر
ارتفاع کلی صعود روز دوم: 2558متر
ارتفاع کلی فرود روز دوم: 1375متر
بیشینه ارتفاع لمس شده روز دوم: 4294 متر (جانپناه دوچرخه سواران گردون کوه)
کمینه ارتفاع لمس شده روز دوم: 3098 متر 
طول پیمایش روز دوم: 20 کیلومتر
متوسط گام: 1.1 کیلومتر بر ساعت
ساعت 5:30 به سمت قله زرین کوه حرکت کردیم پس از اینکه حدود 300 متر ارتفاع گرفتیم قله زنجیر بند را صعود کردیم ، از روی قله روستای انگوران دیده میشد .از چند قله فرعی گذشتیم ساعت 9 به قله گچ به ارتفاع 3400 متر رسیدیم (به دلیل سفید بودن منطقه به این قله گچ میگویند ) ولی در واقع خاک این منطقه آهکی است .
طبق گزارشها باید قبل از قله گچی برف آب داشته باشیم که در آن تاریخ خبری از آب نبود  البته به گفته چوپانی که در منطقه بود اگر حدود 500  متر ارتفاع کم میکردیم چشمه آبی وجود داشت که ما ترجیح دادیم آب را مدیریت کنیم و به ادامه صعود بپردازیم .
از کندوان تا اینجا بجز چند دست به سنگ چالش خاصی نداشتیم و اینجا تنها چالش ما کمبود آب بود . 
از کندوان تا آرنگ چال در سمت شمال و سمت راست روستای سیاه بیشه و دره اندرسم و در سمت چپ و جنوب روستای آزادبر و گردنه عسلک وجود دارد .
در ادامه تا زیر قله گچ در سمت شمال شرقی رودخانه و روستای انگوران و در سمت جنوب غربی روستاهای تراب و گته ده و ناریان و چند روستای دیگر وجود دارد که در صورت نیاز می شود به سمت آنها ارتفاع کم کرد .
بعد از فرود از قله گچ در یک شیب بسیار تند صعود خود را به سمت قله زرین ادامه دادبم راس ساعت 11 به قله زرین به ارتفاع 4200 متر رسیدیم 
چند کوهنورد روی قله  بودند که از آب و خوراکی خود به ما تعارف کردند .
از قله به سمت گردنه سیالیز حرکت کردیم و بعد از گذر از گردنه وسیع یک منطقه زین اسبی و صعود قله های سه برار و ورزاکول به ارتفاع 3940 متر ساعت 13 به دشت پهناور قبل از قله سیالیز رسیدیم . 
از برفهای منطقه بطری ها رو پر از آب کردیم و ناهار خوردیم  ، پس از گذشت از قله سیالیز به ارتفاع 3970 متر و قله آلانه سر به ارتفاع 4050 متر فرود آمدیم و بعد به سمت قله خرس چر حرکت کردیم ، در صعود خرس چر از یک مسیر تیغه ای و دست به سنگ گذشتیم و ساعت16.30 به قله خرس چر به ارتفاع 4017 متر رسیدیم ، با توجه به اینکه طبق  برنامه ریزی باید شب را در پناهگاه گردون می خوابیدیم و زمان زیادی نداشتیم بلافاصله به سمت لشکرک ها حرکت کردیم .
ابتدا لشکرک سربند به ارتفاع 4030 متر و قبل از غروب خورشید لشکرک کوچک به ارتفاع 4176 متر و بعد از آن لشکرک بزرگ صعود شدند .
کوله ها خیلی سنگین و این صعود و فرودها واقعا طاقت فرسا بود ، زیر قله گردون شیب بسیار تندی داشتیم و پس از صعود این شیب حدود ساعت 22:30 به جانپناه گردون رسیدیم .
جانپناه پر از سنگ و خار و آشغال بود و دیواره ها هم ریخته بودند و صدای حرکت موش ها از کف و دیوارها شنیده میشد و به ناچار بیرون جانپناه خوابیدیم .

 

خط الراس کندوان به قله علم کوه 14020505 6
خط الراس کندوان به قله علم کوه 14020505 5
خط الراس کندوان به قله علم کوه 14020505 4
خط الراس کندوان به قله علم کوه 14020505 3

 

روز سوم : 7 مرداد ماه 1402
ساعت شروع پیمایش5:34:47 قبل از ظهر
ساعت اتمام پیمایش روز سوم: 5:12:09 بعد از ظهر
ارتفاع کلی صعود روز سوم:968متر
ارتفاع کلی فرود روز سوم: 2008 متر
 
بیشینه ارتفاع لمس شده روز سوم: 4801 متر(قله علم کوه)
کمینه ارتفاع لمس شده روز سوم: 3250 متر (تنگ گلو) 
طول پیمایش روز سوم: 13.3 کیلومتر
متوسط گام: 1.1 کیلومتر بر ساعت
ساعت 5 از صدای تگرگ بیدار شدیم بعد از صرف صبحانه به سمت قله گردون حرکت کردیم ساعت 6 روی قله گردون بودیم . همزمان بارش برف شروع شد ، به سمت مناره حرکت کردیم به دلیل بارش برف کمی از سرعت مان گرفته شد در هوای برفی قله مناره به ارتفاع 4378 متر صعود شد  و به سمت دره سه هزار حرکت کرده و ساعت 8:30 قله ستاره به ارتفاع 4240 متر صعود شد .
وارد شیب خرسان جنوبی شدیم و ساعت 10 قله خرسان جنوبی به ارتفاع 4659 متر صعود شد ، چشم انداز خرسان جنوبی بسیار زیبا بود روبرو  قله تیغه ای ویرانه کوه و خرسان میانی و سمت چپ دره سرسبز دوهزار دیده میشد و چشم انداز بینظیری داشت.
ویرانه کوه را از زیر تیغه های سمت چپ غربی عبور کردیم به ریزشی های وحشتناک  رسیدیم که اغلب به صورت نشسته از آنها عبور کردیم ، به هیچ وجه امکان ابزار گذاری و حمایت وجود نداشت به هر سنگی دست یا پا میزدیم فرو میریخت و از این کوه چالشی  ریزشی گذشتیم . پس از تراورس 40 متری از صخره های ریزشی خرسان میانی عبور کرده و از سمت شرقی بخشی از خرسان شمالی را صعود کردیم در انتها به یک سیم بکسل رسیدیم و قسمت آخر را با کمک سیم بکسل صعود کردیم تا به سنگ چین قله رسیدیم ساعت 12برفراز خرسان شمالی بودیم .

خط الراس کندوان به قله علم کوه 14020505 2
خط الراس کندوان به قله علم کوه 14020505 1

از روی قله جانپناه خرسان شمالی و قله علمکوه و یخچال های خرسان و علم کوه دیده می شد .
برای من لذت بخش ترین قسمت مسیر همین بود .اینجا احساس کردم کار عملا تمام شده.
 از قله به سمت پناهگاه خرسان و بعد از آن قله علم کوه عبور کردیم . این مسیر پر از تکه سنگ های بزرگ می باشد که به دلیل خستگی عبور از آنها  سخت بود و در نهایت ساعت13.30روی قله علم ایستادیم .به دلیل اینکه قرار بود بارش شروع شود به سرعت فرود  آمدیم کمی پس از فرود رعد وبرق و بارش شروع شد که ما سرعتمان را بیشتر کردیم و ساعت 16 به حصارچال رسیدیم و از آنجا به سمت تنگه گلو حرکت و برنامه بعد از دو روز و نیم  حدود سا عت 17 به اتمام رسید .
پیشنهادات : 
1: این برنامه باید در آمادگی کامل بدنی و بعد از تمرینات کوهنوردی استقامتی نفرات انجام شود
2: اگربرنامه با بارگذاری انجام شود بهتر است .
3: بهترین فصل صعود تیر ماه است ما در مرداد ماه کمی چالش اب داشتیم .
تعداد بازدید : ۴۸۸
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

خبرنامه

ایمیل خود را برای ارسال خبر نامه وارد کنید